Undersøkelsen gjennomføres årlig av utdanningsdirektoratet. Barnehagene i Longyearbyen deltok i undersøkelsen for første gang i 2020. Da fikk barnehagene 4,5 i «foreldrescore», som tilsvarte landsgjennomsnittet i 2020. Årets score på 4,7 viser at barnehagene Kullungen og Polarflokken scorer bedre enn landsgjennomsnittet og også bedre enn barnehagene i Troms- og Finnmark, som vi gjerne sammenligner oss med. 71 prosent av barnehageforeldrene i Longyearbyen besvarte undersøkelsen.

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes aktivt i personalgruppa for å opprettholde det gode nivået og forbedre områder med lav score. Undersøkelsen benyttes også som et viktig verktøy i samarbeidsutvalget, der både ansatte og foreldre er representert.

Longyearbyen har pr. i dag full barnehagedekning med totalt 144 barnehageplasser.

>> Les mer om foreldreundersøkelsen på udir.no