Godt nytt år alle sammen!

Et underlig år har passert. Det har krevd mye av oss alle. Heldigvis går graden av vaksinerte opp, samtidig som det er indikasjoner på at den siste mutasjonen i COVID-19 pandemien ser ut til å kunne bidra til en mer normaltilstand i det nye året.

Samtidig som pandemien må håndteres, skal også​ de daglige oppgavene utføres og samfunnet videreutvikles. Dette er en stor og krevende oppgave Longyearbyen lokalstyre, som sentral samfunnsutvikler, jobber med hver eneste dag. Store og små oppgaver som må løses for at familiesamfunn på 78 grader nord skal være attraktivt og levedyktig.

Året vi nå går inn i markerer 20 årsjubileum for opprettelsen av lokaldemokratiet i Longyearbyen. Dette skal vi feire ved en passende anledning. Det er utrettet mye, og i dag er vi omlag 2470 innbyggere som driver 345 virksomheter.

Med de beste ønsker for oss alle i 2022 gratuleres det samtidig med lokaldemokratiets 20 årsjubileum i det nye året.

Med vennlig hilsen
Arild Olsen