Kurset er et gratis tilbud til alle førstegangsforeldre. Kurset går over 2 kvelder og man må delta begge kvelder. Det vil bli lagt inn tid til pauser og individuelt arbeid med oppgaver underveis. Dere får servering ved ankomst og kaffe/te/frukt underveis.

Målsetting er å støtte opp om familie- og parforholdet. Godt Samliv er delt inn i fire kursdeler:
1) Vårt parforhold: fra par til familie
2) Kommunikasjon: å holde forbindelsen
3) Krangel og konflikt: hvordan håndtere det
4) Den store forandringen: fra par til familie

For hvem: Gravide og førstegangsforeldre

Tid: 20. april og 21. april kl. 15.30-19.30

Sted: Radisson Blu Polar Hotel

Pris: Gratis

Kursholdere: Bente og Stine fra familievernkontoret i Tromsø kommer opp til oss.
Kurset arrangeres av Longyearbyen lokalstyre, Barne- og familietjenesten i samarbeid med familievernkontoret i Tromsø.  

Les mer om kurset på Bufdir.no

Påmeldingsfrist: Onsdag 6. april 2022
Påmelding: gunnhild.masterbakk@lokalstyre.no eller tlf. 90236112