Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Graving over vei v/gml. flyplassen 21.9

I forbindelse med utbedring av eksisterende strømforsyning til gml. flyplass og fra nettstasjon AD08 og ndb-stasjon(MAB) i Adventdalen, er det nødvendig å grave over hovedvei til Adventdalen fredag 21.sep.

Graving over vei vil foregå i to faser: Først graves over halve veien, legger ned trekkerør og legger igjen. Deretter graves det videre over resten av veien, og skjøter på trekkerøret.  Det vil si at det hele tiden er et «felt» ledig for gjennomkjøring.  Veien i området er i tillegg svært bred, så det er ingen problem å passere for alle typer biler, lastebiler eller anleggsmaskiner.

Gamle flyplass
Graving over veien ved gamle flyplass vil utføres fredag 21.9 kveld/natt fra ca. kl. 17  til over midnatt. Vi håper at gravearbeidene blir ferdig i løpet av natt til lørdag, men det er noe usikkert hvor hardt frosten har fått «satt seg».  Hvis ikke arbeider blir ferdig i løpet av natt til lørdag, vil arbeidene ferdigstilles lørdag kveld/natt.

Adventdalen, ved Sousy-radar (antenneskogen)
Graving over veien i Adventdalen er ikke avklart ennå, så vi vil komme tilbake med dato og tidspunkt når dette er endelig godkjent.

Kart med graving.png