Nå starter årets arbeid for å fortsette og skredsikre Longyearbyen. DS Entreprenør er i gang med å rigge på plass alt som trengs til arbeidet, og i den forbindelse må alt privat utstyr som står plassert i området angitt på bildet flyttes. Dette må skje så snart som mulig. Utstyr som ikke er flyttet i løpet av uken kan bli flyttet på eiers regning.

Skredsikringsarbeidet vil starte i løpet av neste uke, etter 17. mai. 

Takk for at dere flytter utstyret deres!

For spørsmål ta kontakt med byggeleder Anders Ringheim, telefon 906 14 893