Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Helikopterbruk i Lia

NVE og Longyearbyen lokalstyre går nå i gang med bygging av sikringstiltak i form av støtteforbygninger av stål i bratthenget ovenfor vei 228 og 230.

Oppdraget er tildelt DS Entreprenør AS. Første del av arbeidet består av å bore bolter/stag som skal prøvetrekkes. Resultatene fra dette danner grunnlaget for sluttprosjektering der endelig design av fundamentene for konstruksjonen fastsettes.

For å få opp nødvendig utstyr for å gjøre disse testboringene er det nødvendig å fly opp utstyr med helikopter. Dette vil utføres 15., 16. eller 18. mai avhengig av vær og kapasitet hos Lufttransport.

Utstyret vil flys opp fra øverst i vei 228 eller vei 230 og opp i fjellsiden. Vi beklager støyulempene dette medfører, men vi vil begrense bruken til det som er strengt nødvendig.

Om noen uker vil det bli behov for mer helikopterbruk i det samme området i perioder når selve konstruksjonene skal på plass.

Minner videre om tidligere anmodninger om å fjerne scootere, sleder og annet utstyr på østsiden av høydebassenget. Anleggsarbeid i dette området starter opp i begynnelsen av juni.