Longyearbyen har nylig fått et batteri som er mer enn dobbelt så stort som alle batteriene på Senja. Det var stort oppmøte da Longyearbyen lokalstyre i forrige uke, i samarbeid med samfunnsvitere på UiT, arrangerte energikafe etter modell fra Smart Senja. På dagsorden stod energiomstilling i Longyearbyen.

Longyearbyen skal i løpet av 2023 ta i bruk det som nå blir Norges største batteri, i kraft av energiomstillingen. I første omgang skal dagens kullkraftverk legges ned og erstattes av dieselaggregater. På sikt skal denne løsningen fases ut til fordel for fornybar energi. Longyearbyen Lokalstyre ønsker med energikafe å skape sterkere lokal involvering og forankring i denne omstillingen. Nylig kom Energiplanen for Longyearbyen som Lokalstyret har utarbeidet etter bestilling fra Olje- og Energidepartementet, som ble et naturlig tema for diskusjon på energikafeen.

Masteroppgave om energiomstilling

Masterstudentene Anna Birkeland Olerud og Christian Tharanga Berlinger skriver masteroppgave i statsvitenskap om energiomstilling i Longyearbyen med fokus på lokale perspektiver. De har tidligere i studiene vært involvert i Smart Senja prosjektet hvor de blant annet bidro til gjennomføring av energikafeer. I januar var de i Longyearbyen på feltarbeid til masteroppgaven og jobbet samtidig sammen med planavdelingen i Longyearbyen Lokalstyret hvor en av hovedoppgavene var å forberede en lokal energikafe i Longyearbyen.

– Erfaringen fra Smart Senja er at energiomstilling bør være forankret i lokalsamfunnet. Vi har bidratt til å videreutvikle dette konseptet sammen med Longyearbyen lokalstyre, sier Anna Olerud.

– Longyearbyen lokalstyre hadde hovedregien på energikafeen, vi har bidratt til både form og innhold, blant annet lagde vi forslag til spørsmålene som ble diskutert i gruppediskusjonene, sier Christian Berlinger som også var moderator for energikafeen 16 februar.

Tilbakemeldingen fra Lokalbefolkningen benytter Olerud og Berlinger  som grunnlag for deres felles masteroppgave. De har også sammenstilt innspillene til Lokalstyret som nå vil bruke innspillene fra energikafeen i videre planarbeid samt videre medvirkning i energiomstillingsprosessen i Longyearbyen.


  publikum.jpgInnbyggermedvirkning

Førsteamanuensis Berit Kristoffersen er veileder for masteroppgaven og leder
forskningsinnsatsen for UiT i Smart Senja og var med til Longyearbyen for å bidra til gjennomføringen.

– Gjennom samarbeidsavtalen vi har mellom UiT og Longyearbyen Lokalstyre presenterte vi hvordan vi har jobbet med innbyggermedvirkning i Smart Senja for Longyearbyen Lokalstyre høsten 2021, og hvordan vi har videreutvikle arenaen energikafe blant annet i Berlevåg. Det å samarbeide med en slik videreføring i Longyearbyen har vært en spennende prosess, og at
den ble så godt mottatt av innbyggerne er inspirerende for videre forskning på samspillet mellom energiomstilling og samfunn. Vi får et større sammenligningsgrunnlag om lokale perspektiver, virkemidler og betingelser, og masteroppgaven til Anna og Christian er et viktig bidrag til dette,
sier Kristoffersen.  

Her kan du lese mer om energiomstillingen i Longyearbyen