Longyearbyen lokalstyre minner om at det må foreligge en avtale for uttak av masse i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for å holde Longyearelva i riktig spor slik at vi ikke får oversvømmelser som påvirker bebyggelsen. Deler av elva er erosjonsikret, og dette arbeidet vil fortsette noen år fremover. Alle som doser i Longyearelva eller henter ut masse har en spesifikk avtale med Longyearbyen lokalstyre. Det er ikke anledning å hente ut masse fordi det ligger hauger tilgjengelig.

Hvis det etablerer seg en praksis hvor ulike aktører forsyner seg av masse uten avtale, vil vi etterfølge dette da det potensielt kan skade bebyggelsen. 

Det er avsatt spesifikke områder til uttak av masse i planområdet. Aktører som henter ut masse der, må ha avtale med grunneier.