Arkeologer spør seg om det har vært steinalderbosetting på Svalbard. Islandske årbøker forteller at norrøne sjøfarere fant et Svalbard i 1194. Russiske forskere mener at russiske pomorer fangstet på øygruppen på 1500-tallet. Men ingen vet.

Sikkert er at hollandske sjøfarere under leting etter Nordøstpassasjen fant øya i 1596 og døpte den Spitsbergen. 17. juni 1596 noterer Willem Barentsz i loggen at de har sett land. De neste hundreårene var det hval- og pelsdyrfangst som preget Svalbard. Etterhvert også naturvitenskapelig kartlegging.

Ved inngangen til det 20. århundre ble det oppdaget minaralressurser, og en blomstrende kullæra ble innledet. Norske interesser kjøpte etterhvert gruvepioneren John Munroe Longyears gruver ved Isfjorden, og i 1916 ble Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS stiftet.

Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 ga Norge 'den fulle og uinnskrenkede suverenitet' over Svalbard, samtidig som den knesatte prinsippet om likebehandling for 'borgere av signatarstatene'. Traktaten trådte i kraft 14. august 1925. Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at 'Svalbard er en del av kongeriket Norge'.

 

Fra 'company town' til lokalstyre

I 1970-årene startet en utvikling i retning av å bygge opp et familiesamfunn i Longyearbyen. Åpningen av helårs flyplass i 1975 var et tidsskille, og lokal infrastruktur og tjenestetilbud ble utviklet og bedre tilpasset et familiesamfunn på linje med fastlandet. I 1976 kjøpte staten ut de private aksjonærene og gjorde Store Norske til et statlig aksjeselskap.

I Store Norskes styremøte 14. oktober 1988 ble Svalbard Samfunnsdrift AS etablert. Selskapets formål skulle være 'å drive og videreutvikle de norske lokalsamfunn på Svalbard'. Selskapet var først et heleid datterselskap av Store Norske. Fra 1993 ble aksjene overtatt av staten ved Næringsdepartementet, som igjen overførte selskapets aksjer til Longyearbyen lokalstyre fra 1. januar 2002.

Endringene i Longyearby-samfunnet fra 1988 til 2002 er beskrevet i boken 'Fra company town til folkestyre', og denne kan bl.a. kjøpes fra Svalbard Museum eller Galleri Svalbard.