Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høring - forskrift for utarbeidelse av skolerute (Frist 1.10.)

Longyearbyen lokalstyre inviterer til å komme med innspill til forslag til forskrift for utarbeidelse av skolerute. Høringsfrist er 1.10.2018.

Opplæringsloven § 2-2 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. Ifølge opplæringsloven skal forskriften være tilpasset avvikling av nasjonale prøver. Skoleåret skal strekke seg over minst 38 uker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Prinsipper for utarbeidelse av skoleruta i Longyearbyen lokalstyre ble for første gang utarbeidet i 2013 for at det skulle bli mer forutsigbart å fastsette skoleruta fra år til år. Det var en bred prosess med høringsinnspill fra foreldre i skole og barnehage, ansatte, elever mm. Prinsippene ble til slutt vedtatt i daværende styre for oppvekstforetaket.

Ved endring av politisk og administrativ organisering fra 1.1.2014 - ble myndigheten til å fastsette skoleruta delegert fra tidligere sektorsjef oppvekst og kultur til rektor ved skolen. Prinsippene ligger til grunn for årlig vedtak, men prinsippene har blitt noe justert siden 2013. Blant annet etter forslag fra FAU har antall elevfrie dager på høsten blitt utvidet fra to til tre dager - og lagt til de ukene de ukene det ellers er høstferie i skole-Norge (uke 40 og 41).

Vedlagt legger vi med gamle prinsipper med justeringer som alternativ A.

Videre legger vi også nye prinsipper som alternativ B og C.

Vi ønsker argumenter for og mot alle tre forslagene. Vi ber om høringsinnspill innen frist 1.10.2018. Høringsinstanser er: FAU og SU barnehage og skole, elevråd ved Longyearbyen skole, ungdomsråd, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Høringssvar sendes postmottak@lokalstyre.no merk forskrift for utarbeidelse av skolerute.

 

Longyearbyen lokalstyre,

Anne Søvold Vikanes, sektorsjef oppvekst og kultur