Longyearbyen lokalstyre legger ut forslag til meddommere for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028, til høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist er 18. juni. 

Administrasjonsutvalget har i sitt møte den 05. juni 2024 vedtatt innstilling til oppnevning av meddommere til lagmannsretten og tingretten. 

Administrasjonsutvalgets innstilling: 

Som meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 velges: 
Kristin Mork (født 1984) 
Trond Håvelsrud (født 1978) 

Som meddommer til Nord-Troms og Senja tingrett for perioden 01.01.2025-31.12.2028 velges: 

Kvinner: 
Magdalena Borsch (født 1981), Fatemeh Vaezi (født 1994), Tone Løvberg (født 1978), Marie Alnes Brekkhus (født 1985), Nilmini Anthonypillai (født 1978) 

Menn: 
Kai Kjetil Strand (født 1968), Espen Klungseth Rotevatn (født 1982), Marcos Porcires (født 1976), Trond Strugstad (født 1969) og Mats McCombe (født 1980) 

Endelig behandling skjer i Lokalstyret den 19.juni 2024 

Høringsinnspill: 

Har du merknader eller innvendinger til forslaget må dette sendes til post@lokalstyre.no 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Inger Lise Handeland på mobil: 480 44 296.