Miljø- og næringsutvalget (MNU) vedtok i møte 01.12.2020 å legge skjenkebestemmelsene ut på høring.
 

Forslag til endringene i skjenkebestemmelsene 2020-2024 ble fremmet for å sikre

  • en mer forutsigbar reaksjon og effektiv saksbehandling etter kontroll av skjenkebevillinger
  • bedre kunnskap om alkoholordningen på Svalbard hos ansatte i næringen
  • bedre vakthold ved skjenkesteder for å møte kravene i skjenkebestemmelsene
  • fokus på ordnede arbeidsforhold og bærekraftig utvikling

(Forslaget til nye skjenkebestemmelser finner du under Vedlegg.)

Innspill og kommentarer kan sendes til Longyearbyen lokalstyre, pb.350, 9170 Longyearbyen eller på e-post.
 

Høringsfrist er satt til 10.01.2021. Forlenget til 12.01.21.