Lokalstyret vedtok i møte 11.2.2020 (sak 4/20) å legge ut Politivedtekter for Longyearbyen arealplanområde ut til offentlig ettersyn. 

Longyearbyen har ikke tidligere hatt politivedtekter. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om ro på offentlig sted, renhold på offentlig sted, sikring av ferdsel mm. Politivedtektene håndheves først og fremst av politiet/Sysselmannen.

Innspill til politivedtektene sendes til Longyearbyen lokalstyre, PB 350, 9170 Longyearbyen eller e-post innen 27.3.2020.

Spørsmål til saken kan sendes til Tone Sandnesaunet

Høringsdokumentet finner du her:

Forslag til Politivedtekter for Longyearbyen arealplanområde