Lokalstyre vedtok i møte 11.2.2020 å legge ut retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025 ut på høring.

Endringene gjelder blant annet følgende:

  • Det er innført en ny løyve – Drosjeløyve med vilkår, se punkt 2 bokstav f
  • Hvilke momenter som skal vektlegges ved flere tilbydere enn antall løyver er endret, se punkt 4 andre avsnitt
  • Vilkårene for Turvognløyve II er presisert, se punkt 4 femte avsnitt
  • Det er kommet inn miljøkrav til kjøretøyene og krav til Guidekompetanse, se punkt 8 og 9.

Endringene er merket med lilla skrift i høringen

Innspill til retningslinjene sendes til Longyearbyen lokalstyre, PB 350, 9170 Longyearbyen eller  e-post innen 27.3.2020. Høringsfristen er nå forlenget til 14.4.2020

Spørsmål til høringssaken kan sendes til Tone Sandnesaunet

Høringsdokumentene finner du her:

Høring - Retningslinjer for tildeling av transportløyver 2021-2025.pdf

Særutskrift Revidering av retningslinjer for tildeling av transportløyve 2021-2025.pdf