Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høringsmøte om utviklingen på Hotellneset (25.1.)

Longyearbyen lokalstyre inviterer alle med interesse for byens utvikling til åpent høringsmøte om delplan D37 Hotellneset torsdag 25.1. kl 18.00 på Newtontoppen, Næringsbygget.

Delplan for nærings-/industriområde på Hotellneset er ute til offentlig ettersyn frem til 31.1.2018.

Arealbruk og utviklingsplaner blir presentert og det vil bli invitert til innspill og diskusjon som tas med i den videre behandling av planforslag for Hotellneset.

Politikere og fagpersoner i LL deltar i møtet. Planavdelingen innleder med en kort presentasjon av delplanen og øvrige høringsdokumenter. Store Norske som forslagstiller presenterer utviklingsstrategi og planer for gjennomføring. Plenumsdiskusjon med leder av Teknisk utvalg som ordstyrer.

Se høringsdokumenter under relaterte filer.

Velkommen!