Longyearbyen lokalstyre håper og tror at vår kunde har fått seg en flott, ny rosa/lilla vegg, men maling er definert som farlig avfall og skal IKKE kastes i restavfallscontaineren. 

Hjelp oss med å holde husholdningsgebyret nede, håndter avfallet ditt riktig. Rundt om kring i byen står det oppstilt to containere side om side. Dette er containere som er beregnet til husholdningskunder, det er ikke containere som bedrifter/firma/næring skal bruke. I den ene containereren skal det sorteres i glass, metall og papp, mens den andre er restavall - dvs emballasjekartong, drikkekartong, eggekartong, plastposer, og annet avfall som er brennbart.

Alle husstander skal ha rød boks til å putte farlig avfall i. Denne fylles og tømmes på miljøstasjonen. Har ikke din bolig en slik rød boks tilgjengelig, ta kontakt med din huseier som igjen kan henvende seg til oss. 

Farlig avall er blant annet spraybokser, maling og lakk. Samt alt som har gått på strøm inkludert batterier, ledninger, lyspærer og lysstoffrør. Dette skal da i den røde boksen. Litiumbatteri er som håndgranater når de går i kverna, disse skal IKKE i restavfallet! Vi har hatt flere tilfeller med små eksplosjoner. De som jobber på miljøstasjonen vil også komme hjem til sin familie i god behold.

Ta kontakt med miljøstasjonen hvis du er usikker på hvor du skal kaste hva, vi hjelper deg gjerne til å sortere bedre!

Takk for ditt samarbeid

---

Do not put paint or electrical components in the green waste containeres. These have to be delivered directly to the miljøstasjon. Please use your red bin (all households should have one of these, contact the house owner if not, who again can contact us). All the green waste containeres placed around the town (two and two) are for private people only, not for companies or for business purposes.

It's very important that you don't throw lithium batteries in the waste as these explode if they get into the grating machine. People are handling your waste, please keep it safe.

Thank you for your cooperation.