Longyearbyen lokalstyre ber alle foreldre ta en runde med barna sine om at snødeponi ikke er lekeplasser. Her vil det nå veltes flere tonn snø fra brøytemannskapet, ingen ønsker å begrave barn. Ta en samtale med ditt barn som leker alene ute, og vær med de små barna og hold de unna deponiene i disse tider.

Vi ber også at alle parkerer biler, skutere, sleder og sluffer (m.m.) slik at det går an å brøyte uten ødelegge utstyr. Respekter snødeponi og parker hensynsfult. LNSS brøyter på vegne av Longyearbyen lokalstyre - de brøyter veier og plasser i hht brøytekart. De brøyter ikke frem til hver enkelts trapp, så her må du måke selv - gratis mosjon.

Med mye snø og vind vil det raskt kunne danne seg fokkskavler. Kjør hensiktsmessig, brøytemannskapet jobber så raskt de rekker.