Eiendommer og boliger

Eiendomsforvaltningen i Longyearbyen lokalstyre drives i dag etter en full sentralisert modell, som innebærer at eiendomsavdelingen ivaretar forvalterrollen og i stor grad eierrollen. I praksis betyr det at de fleste arbeidsoppgavene knyttet til eiendomsvirksomheten er sentralisert til eiendomsavdelingen herunder driftsansvar, oppfølging og kontroll.

Når det gjelder finansielle spørsmål og større beslutninger er disse forhold knyttet til administrasjonen i selskapet og i samråd med brukerne.

Eiendomsavdelingen består i dag av totalt 5 faste ansatte. Vi forvalter et samlet areal på ca. 36 000 m2 fordelt fordlet på 174 bygg av forskjellig typer. 

Vi har 80 familieleiligheter, 3-roms eller større, 62, 2-roms hybelleiligheter og 12 ett-roms hybler. Vi har også ansvaret for 3 hytter som disponeres av de ansatte i Lokalstyre.

Type

1-roms

2-roms

3-roms

4-roms

5-roms

Hybler

12

62

-

-

-

Leiligheter

-

-

35

40

5

 

 

 

 

Bilde av spisshus. Foto: Mari Tefre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samfunnsnyttige byggene, dvs. skole, barnehager, kai, brannstasjon, energiverk, vannforsyning etc. utgjør ca. 21 000 m2. Undersentaler og fyrhus utgjør ca. 1400 m2.

 

Tips en venn Skriv ut