Lokalstyret

Lokalstyret er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre og treffer vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre så langt annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Lokalstyret har 15 medlemmer;
5 fra Arbeiderpartiet
3 fra Venstre
5 fra Høyre
2 fra Miljøpartiet De Grønne

Lokalstyret har normalt møte en gang i måneden, og møtene holdes for åpne dører.

_DSC4933.jpg Eirik Berger

Lokalstyreleder: Arild Olsen, AP

Nestleder: Eirik Berger, V


Lokalstyret 2015 - 2019 består av:

Medlemmer   Varamedlemmer  
Arild Olsen AP 1. Gustav Halsvik AP
Elise Strømseng AP 2. Jørn Kjetil Hansen AP
Bente Næverdal AP 3. Ottar Svensen AP
Odd Gunnar Brøto Braathen AP 4. Svein Jonny Albrigtsen AP
Marcus Mikalsen AP 5. Tora Hultgreen AP
    6. Tone Løvberg AP
       
Terje Aunevik V 1. Robert Nilsen V
Eirik Berger V 2. Oddmund Rønning V
Kristin Furu Grøtting V 3. Anne-Line Pedersen V
    4. Fred Skancke Hansen V
    5. Ingrid Vinje V
       
Torgeir Prytz H 1. John-Einar Lockert H
Kjetil Figenschou H 2. Trond Erik Johansen H
Stein-Ove Johannessen H 3. Stig Onarheim H
Khanittha Sinpru H 4. Torstein Lilleeng H
Geir Hekne H 5. Roger Eriksen H
       
Espen Klungseth Rotevatn MDG 1. Berit Hole Våtvik MDG
Kristin Jæger Wexsahl MDG 2. Runa Solvang MDG
    3. Tarjei Våtvik  MDG
       

Ungdomsrepresentant:
Malin Alexandersen

  Vara ungdomsrepresentant:
Mikaela DaSilva
 

 

Tips en venn Skriv ut