Næringsfond

Longyearbyen lokalstyre vedtok i 2004 å opprette et eget næringsfond. Med dette fondet ønsker vi å kunne bidra til å styrke det lokale næringslivet med utgangspunkt i Longyearbyens forutsetninger og muligheter.

I første rekke skal næringsfondet benyttes til tilrettelegging for det eksisterende lokale næringslivet, spesielt med fokus på mindre bedrifter og tiltak. Prosjekter som bidrar med helårlige arbeidsplasser og som bedrer arbeidsmulighetene for kvinner og ungdom, vil bli prioritert. Det samme vil eksisterende lokale bedrifter, men også nyetablerere kan søke.

Søknad til fondet og tildeling av tilskuddsmidler skjer fortløpende gjennom hele året. Les Retningslinjer for bruk av Næringsfondet.

Tips en venn Skriv ut