Samfunns- og næringsanalysen

Longyearbyen lokalstyre gjennomfører årlig en ringvirkningsanalyse for samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard.
 
Alle bedriftene på Svalbard, inklusive offentlige foretak, får hvert år tilsendt et spørreskjema, og svarene fra disse danner grunnlaget for analysen.
 
I tillegg gjennomføres intervju med store bedrifter som Store Norske, UNIS, SvalSat, ISS, LNS, Spitsbergen Travel og Sparebank 1 Nord-Norge, avd. Svalbard, samt blant annet Svalbard Reiseliv og Svalbard Næringsforening. Statistikkdata innhentes også fra Svalbard skattekontor, Statistisk sentralbyrå og Svalbard Reiseliv.
 
I de årlige analysene lages det også framskrivninger av både aktivitet og befolkning, basert på den informasjonen vi får fra bedriftene. For selve analysene, se under Publikasjoner.
Tips en venn Skriv ut