Løyver for persontransport

For å drive persontransport mot vederlag i Longyearbyen, i eller utenfor rute, trengs et løyve for persontransport. Transport i tilknytning til aktivitetsturisme omfattes også av løyveplikt (turvognløyve I eller turvognløyve II). Når transport inngår i en aktivitets- eller opplevelsespakke det betales for, vil løyveplikt for transporten utløses dersom det ikke er snakk om enkeltstående tilfeller.
 
Løyver tildeles av Longyearbyen lokalstyre og gis for inntil 5 år av gangen. Longyearbyen lokalstyre fastsetter også antall løyver. Det er ikke begrensninger på antall turvognløyver. Løyveavgjørelser som er tatt av lokalstyret kan påklages til Sysselmannen.
 
Søknadskjema for løyve for persontransport finner du under relaterte dokumenter til høyre her på siden. Med søknaden skal poltiattest i orginal og kopi av førerkort legges ved. Bosatte på Svalbard skal henvende seg til Politimesteren i Øst-Finnmark for å få utstedt poltiattest.

Kjøreseddel
Fører av drosje, turvogn og rutevogn mot vederlag må, i tillegg til førerkort, også ha kjøreseddel. Denne utferdiges av Sysselmannen og gjelder for 5 år av gangen. Sysselmannens avgjørelser i forbindelse med kjøreseddel kan påklages til Samferdselsdepartementet.

Driveplikt
Den som innehar drosje- eller rutevognløyve plikter å drive den transport løyvene omfatter på helårlig basis, med mindre annet bestemmes av Longyearbyen lokalstyre.

Takster og takstreglement
Longyearbyen lokalstyre godkjenner takster og takstreglement for rutetransport og drosjer.

For nærmere informasjon om persontransport mot vederlag, se Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre har vedtatt retningslinjer knyttet til forskrift om persontrafikk med motorvogn mot vederlag i Longyearbyen, og vilkår for tildeling og drift av løyver.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Astrid Meek, tlf 79 02 21 66.

Tips en venn Skriv ut