Matrikkel

Matrikkelføring av registerenheter utføres etter data fra oppmåling, fradeling, sammenslåing og seksjonering. Bygningsdelen føres i hht data fra byggesak, samt ajourhold etter nykartlegging. Adresser føres av kommunens adressemyndighet.

Grunnboka inneholder oppdatert informasjon fra matrikkelen. Utskrift kan skaffes ved grunnboksutskrift under relaterte dokumenter.

Tips en venn Skriv ut