Oppmåling

Kart - og delingsforretning benyttes ved etablering av ny eiendom eller etablering av tilleggsareal til eksisterende eiendom. Ved en eiendomsdeling blir eiendomsgrenser fastsatt på kart, oppmålt der dette er nødvendig, beskrevet i et målebrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds-og bruksnummer).

Grensejustering benyttes for justeringer av eksisterende grenser. Sakstypen benyttes ved overføring av små arealer mellom eiendommer.

Sammenføyning av eiendommer. To eller flere eiendommer kan søkes sammenføyd for å skape et ryddigere ansvars- og eiendomsforhold. Betingelsene for sammenføyning er at eiendommene har samme eier og at eventuelle bruksretter og heftelser er lik for eiendommene som skal sammenføyes.

Rekvisisjon om kart - og delingsforretning, grensejustering eller krav om sammenføyning sendes Longyearbyen lokalstyre for behandling. Grunneier av en eiendom kan rekvirere kart - og delingsforretning eller kreve eiendommer sammenføyd. Festere må ta ønske om sånne saker opp med grunneier.

Oppmålingskontoret foretar plassering- og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

Oppmålingskontoret kan kontaktes dersom det er behov for diverse utstikking eller innmålingsoppdrag i Longyearbyen eller utenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle og utføres dersom det teknisk er mulig, at vi har kapasitet til å få det gjort og til fastsatte satser i gebyrregulativet.

Tips en venn Skriv ut