Måleravlesning

Frist for levering av måleravlesing er den 1. kvartalsvis (januar, april, juli og oktober). Lever heller måleravlesing i forkant slik at avleserfristen overholdes.

Registrer gjerne avlesing kvartalsvis, det vil gi deg bedre kontroll over forbruket og faktura blir mer korrekt.

Du kan levere måleravlesing på følgede måter hvis du ikke har fjernavlest måler:

* På hovedsiden her under selvbetjening https://elwinweb.lokalstyre.no/PLS/KUNDEWEB/webuser.login.login. For pålogging bruk ditt kundenummer og pinkode. Dette finner du på faktura og også i ditt velkomstbrev.

* E-post til:  strom@lokalstyre.no ( Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand)

* Du kan  registrere avlesing ved å sende.sms til mobilnummer: 940 23 288 ( Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand)

*Du kan  kontakte oss på telefon: 790 22 150

Vi har montert ca 1400 fjernavleste målere. Disse målerene leses av automatisk hver 3. måned før hver utfakturering. Ved inn/ ut flytting må du  lese av måleren, og levere SKRIFTLIG oppsigelse.  Du er selv ansvarlig for at du blir korrekt fakturert for faktisk forbruk.

                                                                                                                              

Tips en venn Skriv ut