Tilbygg og påbygg

Generelt

Tilbygg og påbygg er alltid søknadspliktig i medhold av byggeforskriften for Longyearbyen § 2-1 (bfL ) jf lov om planlegging og byggesaksbehandling 20-1 (pbl). Tilbygg og påbygg må tilfredstille kravene til estetikk jf bfL § 2-1 og pbl § 29-2.

 Tilbygg

 • Tilbygg er utvidelse av grunnflaten på en fritidsbolig/bolig
 • Er tilbygget inntil 50 kvm (samlet bruksaeral eller bebygd areal) krever ikke søknad med ansvarsrett
 • Er tilbygget over 50 kvm må du søke med ansvarsrett
 • Avstand til nabogrense skal være 4 meter
 • Tilbygget må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål

Påbygg    

 • Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at dets grunnflate blir endret
 • Påbygg vil eksempelvis være tiltak som griper inn i takkonstruksjonen - ekesmpelvis takoppletter og arker.
 • Påbygg krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Tips en venn Skriv ut