Kartdata

Longyearbyen lokalstyre har digitale kart over Longyearbyen og Longyearbyen planområde.

Vi produserer ulike temakart, situasjonskart og kartutsnitt på grunnlag av høyde-, vann-, og vegdata, bygningsdata og eiendomsgrenser fra Matrikkelen samt plandata og ledningsdata. Vi har også tilgang til blant annet data for kulturminner, skred - og flomsone.

Tips en venn Skriv ut