Uthus og bod

Mindre byggetiltak på bebygd eiendom krever "Søknad om tillatelse til tiltak" men uten krav om ansvarsrett. Tiltakshaver kan selv stå som søker, jf plan- og bygningsloven § 20-2.

Tiltakshaver er selv ansvarlig overfor bygningsmyndighetene for å påse at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven herunder plangrunnlaget. Tiltakshaver er også ansvarlig for at søknaden inneholder de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med regelverket.

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 26. april 2012 av Astrid Meek