Ferdigattest/brukstillatelse

Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk ferdigattest er forsterket i plan- og bygningsloven (gjelder alt som er søknadspliktig), og lolalstyre har etter nytt regelverk bedre tid til å vurdere tiltaket før det gis ferdigattest. Ferdigattest skal utstedes av Longyearbyen lokalstyre  innen 3 uker.

Der det kreves gjennomføringsplan, jf. veiledning til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK 10 § 5-3, vedlegges denne søknaden om ferdigattest

Tips en venn Skriv ut