Utnyttelsesgrad

Grad av utnytting er det viktigste styringsmiddelet for å forme ny bebyggelse, både på bebygde og ubebygde eiendommer.

Hensikten med grad av utnytting er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal.

Det skal angis en eller flere av følgende beregningsmåter:

  • Bebygd areal (BYA)
  • Prosent bebygd areal (%-BYA)
  • Bruksareal (BRA)
  • Prosent bruksareal (%-BRA)
Tips en venn Skriv ut
Publisert 26. april 2012 av Astrid Meek