Pål Hermansen (fotograf)

Pål Hermansen (f. 1955) har arbeidet som frilansfotograf siden 1971. I tillegg til at han er utdannet som både tannlege og homeopat, har han kunstutdannelse fra Robert Meyer kunsthøgskole i Oslo.

Denne fotografen figurerer også som forfatter, og har skrevet hele 35 bøker 

Pål Hermansen har hatt en rekke separatutstillinger og bidratt på mange kollektivutstillinger over hele verden – i tillegg til at fotografier er publisert av blant annet National Geographic Magazine, Geo, The Guardian, The Sunday Times, The Observer og en lang rekke andre magasiner. Hermansen har mottatt stipend fra Norsk Faglitterær Forfatterforening og Fotografenes fond og har vunnet et tredvetall internasjonale priser, blant av annet, World Press Photo 2006 og Wildlife Photographer of The Year 2013.

Han er medlem av Forbundet frie fotografer (FFF) og æresmedlem av Norske Naturfotografer. 

Galleri Svalbard har et større utvalg av Pål Hermansens kunst, både trykk og fotografier på lerret.

http://palhermansen.com/

~

Pål Hermansen (b. 1955) has worked as a freelance photographer since 1971. In addition to that, he was educated both as dentist and as homeopath, He had his art education at Robert Meyer kunsthøgskole in Oslo.

Hermansen is also an author. He has written 35 books.

Pål Hermansen has held numerous solo exhibitions and contributed in many group exhibitions around the world -  and also his photographies has been published by, among others, National Geographic Magazine, Geo, The Guardian, The Sunday Times, The Observer and a wide range of André Magazines. Hermansen has received a scholarship from Norsk Faglitterær Forfatterforening og Fotografenes Found and won thirty international awards, among them, the World Press Photo 2006 and the Wildlife Photographer of the Year 2013.

He is a member of Forbundet frie fotografer (FFF) and honorary member of the  Norske Naturfotografer.

Gallery Svalbard has a selection of Pål Hermansen art, both prints and photographies on canvas.

http://palhermansen.com/

1

Pål Hermansen, Lysflekk, fotografisk trykk, 46x30 cm, ed.10/100, 2002, Courtesy Galleri Svalbard

2

Pål Hermansen, Lys i snøføyke,  fotografisk trykk, 46x31 cm, ed. 12/100, Courtesy Galleri Svalbard

4

Pål Hermansen, Austfonna, fotografisk trykk, 36x23 cm, ed. 12/100, 2002, Courtesy Galleri Svalbard

Tips en venn Skriv ut
Publisert 03. mai 2012 av Jan Martin Berg | Oppdatert 07. april 2017