Flytte og bestilling

Hvis du har spørsmål til flytting og bestilling er det bare å ta kontakt på strom@lokalstyre.no eller infotorget på telefon: 790 22 150

Innflytting: Du vil motta en kraftkjøpsavtale kort tid etter at du leverer inn flytteskjema (flytteskjemaet fylles ut elektronisk under selvbetjening). Avtalen mottar du i 2 eksemplarer, og den ene sender du inn med underskrift til Lokalstyre, eller scanner til strom@lokalstyre.no

Utflytting: Det er ingen oppsigelsestid på abonnementet, som er gjeldende frem til du leverer flytteskjema med utflytterdato, målerstand og øvrig informasjon som oppgis i skjemaet.

Betingelser og vilkår som står i kraftkjøpsavtalen:

1. Fastprisavtaler har fast netto kraftpris hele året, der prisen forandres 1 gang pr. år. Strømavtalen + skjema for inn/utflytting finner du/dere på www.lokalstyre.no  (tekniske tjenester – energi)

 

2. Avtalen er gyldig til kjøper skriftlig sier den opp. Selger har krav på to ukers varsel om dette. For privatkunder som flytter til nytt anlegg registrert på kunden overføres avtalen til det nye anlegget. Kunden plikter å melde slik endring skriftlig til selger innen 1 uke før avtalen skal overføres.

 

3. Energivolumet tilpasses kjøpers målte forbruk ved de anlegg som er spesifisert. Kjøper betaler for levert energivolum. Fakturering skjer etterskuddsvis normalt hvert kvartal med forfallsdato 21 dager etter fakturadato. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

 

4. Ved manglende betaling kan selger heve kontrakten etter 7 dagers forutgående skriftlig varsel. Longyearbyen lokalstyre forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

  

Generelle betingelser:

For alle forhold som ikke er omtalt under spesielle betingelser, gjelder betingelser gitt i " Kontrakt om levering av elektrisk kraft "

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 08. april 2014 av Else-Marie Prytz | Oppdatert 12. januar 2017