Barnetråkk 2015

2017-10-13

Temaplan Longyearbyen

Temaplan - ferdsel og opplevelse Longyearbyen

2016-06-06

Tema og sektorplaner

Det er ikke et krav i gjeldende lovverk for Longyearbyen at det skal utarbeides planer tilsvarende kommuneplaner. Men det er et ønske at Longyearbyen lokalstyre med foretak har gode planer som styringsdokumenter og som kan legges til grunn for prioritering av oppgaver og ressurser.

2013-03-07