Strategisk næringsplan for Svalbard 2014 - Sentrum i det nye Arktis

Svalbard Næringsforening, i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, har i 2014 utarbeidet ny Strategisk næringsplan for Svalbard, 25 år etter at den første planen forelå. Den første planen etablerte tre hovedpilarer som skulle være satsingsområder de kommende årene: gruvedrift, reiseliv og forskning/undervisning. Longyearbyen har levert på alle disse områdene.

Den strategiske næringsplanen fra 2014 er blitt til etter en bred prosess der blant annet lokalt næringsliv og bedrifter på fastlandet har vært involvert. Leder for Svalbard Næringsforening beskriver arbeidet med den nye planen med nøkkelordene: Symbiose, kompetanse, plattform, utstillingsvindu, forutsigbarhet. Planen som også inneholder satsingsområder, handlingsplaner og vekstanslag for aktiviteten de neste 20 - 30 årene, ble ferdigstilt i april 2014, og overrakt næringsminister Monica Mæland under hennes besøk i Longyearbyen i september 2014.

Tips en venn Skriv ut