Logo for lokalstyrevalget 2015

Lokalstyrevalget 2015 - Info

Longyearbyen lokalstyres øverste organ er lokalstyret. Søndag 4. og mandag 5. oktober 2015 er det lokalstyrevalg og det skal da velges 15 representanter til lokalstyret for de neste 4 årene. Når du stemmer er du med på å avgjøre hvilke partier/lister og hvilke personer som skal få plass i det nye lokalstyret.

2015-07-10
Logo for lokalstyrevalget 2015

Lokalstyrevalget 2015

Søndag 4. og mandag 5. oktober 2015 er det lokalstyrevalg.

2015-03-31