Renseanlegg for røykgass

Dagens energiverk driftes i henhold til en utslippstillatelse fra 1983 som ble erstattet av en ny utslippstillatelse gjeldende fra 29.06.2001 (SFT 2007), revidert 06.03.2015. I desember 2015 skal det nye renseanlegget ved Longyear Energiverk settes i drift.

Rengjøring av røykgass
Rensing av røykgassen skjer i tre rensetrinn: NOX, støv og SO2.
Anlegget gir en reduksjon av innholdet av NOX i røykgassen gjennom injeksjon av UREA oppløst i vann inn i kjelene. Et elektrofilter (ESP) sørger for rensing av støv i røykgassen. Anlegget har innsamling og mellomlagringsutstyr for støv. Rengjøring for SO2 blir utført med et komplett system for sjøvannsrensing av røykgassen, også kalt Scrubber. Sjøvannet er tatt ut av kjølevannet fra kraftverket.

Etter rensing i røykgassanlegget føres røykgassen tilbake til eksisterende skorstein i en ny kanal. Den nye kanalen og den eksisterende skorstein er nå beskyttet mot korrosjon fra kald røykgass.

Den rensede røykgassen skal overvåkes konstant under drift. Dette skal gjøres ved automatiske sensorer i skorsteinen. Følgende verdier overvåkes: støv, SO2, NOX, CO2, O2, temperatur og luftmengde (m3/h). Dataene blir lagret slik at det gir mulighet for enkel produksjon av statistikk som grunnlag for rapportering til miljømyndighetene.

 

Tips en venn Skriv ut