Innbyggerundersøkelsen 2014 - Resultat

Høsten 2014 gjennomførte vi en innbyggerundersøkelse i Longyearbyen. Alle de 1193 husstandene i Longyearbyen fikk tilsendt et spørreskjema med muligheten til å si sin mening om blant annet tjenestene fra Longyearbyen lokalstyre. 257 husstander benyttet anledningen til dette. Disse husstandene representerer rundt 600 innbyggere, det vil si rundt 30% av innbyggerne i Longyearbyen.

Undersøkelsen inneholdt 83 spørsmål som skulle vurderes i forhold til hvor fornøyd/misfornøyd husstandene var med de forskjellige tilbudene/tjenestene. Ved å krysse for 1 ga man uttrykk for misnøye, og krysset man 6 var man veldig fornøyd. Gjennomsnitt for alle vurderingene ble 4,5 for Longyearbyen. Samme undersøkelse ble også gjennomført i 23 kommuner på fastlandet. Resultatet for disse ble en snitt på 4,2.

Les mer om resultatene i rapporten, datert 13.02.2015, som du finner her.

Tips en venn Skriv ut