Teknisk utvalg

Teknisk utvalg har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Teknisk utvalg behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. Blant annet plansak, byggesak, havn, brannvesen. Omfanget av delegasjonen er beskrevet i delegasjonsreglementet kapitell 7. 
 
Teknisk utvalg har normalt møte en gang i måneden. Møtene holdes for åpne dører.
 
Robert Nilsen

Leder: Robert Nilsen, Venstre

Nestleder: Ingrid Vinje, Venstre
 

Teknisk utvalg 2015 - 2019 består av (AP, V og MDG har felles liste):

Medlemmer   Varamedlemmer  
Robert Nilsen V 1. Anne Line Pedersen V
Ingrid Vinje V 2. Ottar Svensen AP
Benjamin Vidmar MDG 3. Anders Lindseth V
Bente Næverdal AP 4. Svein Jonny Albrigtsen AP
Odd Gunnar Brøto Braathen AP 5. Espen Klungseth Rotevatn MDG
    6. Tone Løvberg AP
    7. Kristin Furu Grøtting V
    8. Gustav Halsvik AP
    9. Tora Hultgreen AP
       
Torgeir Prytz H 1. Trond Erik Johansen H
Stein-Ove S. Johannessen H 2. John-Einar Lockert H
    3. Merete Nordheim H
    4. Khanitta Sinpru H
       
Ungdomsrepresentant: 
Noah Andreas L. Johannessen
  Vara ungdomsrepresentant:
Tobias Klungseth Rotevatn
 
Tips en venn Skriv ut