Skjermbilde fra innsyn i møtedolumenter

Tilgang til møtedokumenter

Vår nye innsynsløsning for møtedokumenter er nå klar. Denne gjør det enklere å få tilgang til møtedokumentene for politiske styrer og utvalg som hører inn under Longyearbyen lokalstyre.
Vi har nå tatt i bruk en ny løsning for å få å gi bedre tilgang til innkallinger, møtedokumenter og protokoller for lokalstyret, administrasjonsstyret, miljø- og næringsutvalget og styrene for foretakene m.v.

Under menyvalget «Politikk» er det lagt inn et menypunkt som heter «Møtedokumenter». Ved å klikke her kommer du inn i «Longyearbyen Lokalstyre eInnsyn», som viser en oversikt over hvilke utvalg og styrer som er tilgjengelig.

Velg det utvalget du vil se på, og du vil få fram en oversikt over avholdte og planlagte møter i utvalget, samt oversikt over medlemmer og varamedlemmer. Klikker du på en møtedato får du tilgang til møteinnkalling og møteprotokoll. Du vil her også kunne åpne saksframlegg og saksprotokoll pr. sak.

Det er også mulig å finne møtedokumentene ved å gå inn på det enkelte utvalg under menyen «Politikk». Møtedokumentene ligger da som et eget valg på høyre sider under «Relaterte dokumenter». Her ligger det også link til eldre saksdokumenter (2011 og tidligere).
Tips en venn Skriv ut