Ubebygd område

Sjøskrenten vest - vedtatt delplan til arealplan

Lokalstyret har i møte 19. juni 2012, sak 64/12, vedtatt delplan for Sjøskrenten vest.

Delplanen legger til rette for bygging av ett bygg med tilhørende infrastruktur for inntil 80 studentboliger, kantine og undervisningslokaler.

Lokalstyrets vedtak kan i henhold til Lov om miljøvern på Svalbard § 52 påklages, jfr. forvaltningsloven kapittel VI. Klageinstans er Sysselmannen på Svalbard, og klagefrist er tre uker fra denne meldingen. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen.
Tips en venn Skriv ut