Energiverket. Foto:Brynjulv Øverby

Gassnova

CCS mulighetsstudie i Longyearbyen
Gassnova har fått i oppdrag fra Olje- og Energidepartementet å utrede muligheten til fullskala CO2-håndtering knyttet til et eventuelt nytt kullfyrt kraftverk i Longyearbyen. Utredningen skal gjøres i nært samarbeid med Bydrift KF.

Bydrift KF ser frem til å bidra i arbeidet!
Tips en venn Skriv ut