lys i mørket

Støtte fra Enova!

Bydrift har fått støtte til prosjekter som gir redusert energibruk.

Bydrift har søkt Enova om støtte til gjennomføring av prosjekter som gir redusert energibruk. Vi har nå fått tilsagn på 10 delprosjekter med en samlet sum begrenset oppad til kr 325.000,-.

Utskifting av gatebelysning er det prosjektet som gir mest reduksjon i energibruken (306 600 kWh), mens de resterende prosjektene som går på å få etablert Energioppfølgingssystem i de byggene hvor vi ikke har det i dag også samlet gir reduksjon i energibruken.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 12. september 2012 av Marianne Aasen | Oppdatert 20. september 2012