Bygning gamle brannstasjon - gavl med utsmykning

Ingen avvik funnet

Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har bestilt forvaltningsrevisjon av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Longyearbyen lokalstyre. Nå er rapporten klar.

Revisjonen er gjennomført våren 2012. Rapporten er nå klar og ingen avvik er funnet.

Følgende problemstillinger er utredet:

  1. Har Longyearbyen lokalstyre tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen som lokalstyret forvalter?
  2. Sikres det at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i saker som omhandler eiendomsforvaltning?

Slik lyder konklusjonen i rapporten:
"Rapportens funn og vurderinger viser at Longyearbyen lokalstyre i undersøkelsesperioden har hatt tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen som lokalstyret forvalter. Videre viser våre funn og vurderinger at de framlagte dokumentene sikrer de folkevalgte et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i saker som omhandler eiendomsforvaltning."

Eiendomssjef Morten Langerud har følgende kommentar: "Vi på Eiendomsavdelingen er fornøyd. På tross av utfordringer med et vedlikeholdsetterslep gjør vi riktige strategiske grep for å ha god styring. Dette er resultatet av systematisk forbedringsarbeid i Eiendomsavdelingen og i Bydrift."

 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 04. desember 2012 av Stian Pettersen | Oppdatert 21. desember 2012