Kullkaia på Hotellneset

Delplan for kullkai på Hotellneset vedtatt av lokalstyret

Lokalstyret har i møte 25. september 2012, sak 82/12, vedtatt delplan for kullkai på Hotellneset.Delplanen legger til rette for utforming av kaianlegg, adkomst og parkering.

Lokalstyrets vedtak kan i henhold til Lov om miljøvern på Svalbard § 52 påklages, jfr. forvaltningsloven kapittel VI. Klageinstans er Sysselmannen på Svalbard, og klagefrist er tre uker fra denne meldingen. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen.

Tips en venn Skriv ut