Kunstnere valgt

Tre kunstnere er valgt til kunstprosjekter i Longyearbyen kulturhus etter en konkurranse med 73 deltakere.
Jenny Alnæs Foto: Jenny Alnæs
Jenny Alnæs Foto: Jenny Alnæs
Svein Flygari Johansen
Svein Flygari Johansen
Stefan Tørner  Foto: Susanna Kajermo Törner
Stefan Tørner Foto: Susanna Kajermo Törner

Det meldte seg 73 søkere til kunstprosjektene i Longyearbyen kulturhus og kunstutvalget har gitt oppdraget til følgende tre kunstnere:

Jenny Alnæs (50) fra Halden (født i Fredrikstad) har gjort en rekke kunstprosjekter i offentlig rom og har solid erfaring i å tenke kunst i forhold til arkitektur og brukere. Hun har lenge jobbet med prosjektet «Odyssé», hvor det å reise er tema. Sivilisasjonens strukturer sett i fugleperspektiv. Det er subjektive reiseskildringer hvor veinettet fra de ulike byene er perforert på flatene og underliggende lys skinner igjennom.

Svein Flygari Johansen (52) fra Oslo (født i Alta) jobber med elektronisk kunst, og har gjort flere kunstprosjekter i det offentlige rom. Han jobber med prosesser som utvikler seg over tid og som styres/påvirkes av eksterne kilder, gjennom internett, eller av interne kilder som for eksempel ulike hendelser på en skole. Det at hans verker hele tiden er i utvikling og i en prosess fører til at verket til enhver tid vil være ”ny” for brukerne.

Stefan Törner (39) fra Bergen (født i Borås, Sverige) har erfaring i å jobbe med store flater i forbindelse med kunstprosjekt i offentlig rom. Han er opptatt av at brukerne skal være en del av prosessen fram til ferdig verk. Han mener at det skaper en delaktighet og eierskap til verket, og i et så lite samfunn som Longyearbyen, ser han på det som spesielt interessant.  I kunstprosjektet ”Young Wheels” i Bergen 2007, fulgte han ei gruppe ungdommer til ulike plasser for skating. Det ble grunnlaget for en 24 kvadratmeter stor flate hvor skating er tema.

Kunstprosjektene omfatter kunst i storsalen, på mesaninen og over inngangspartiet og har et totalbudsjett på kr 645 000. I tillegg bidrar Telenor Svalbard AS med midler til innkjøp av kunst fra kunstnere med lokal tilknytning. De tre som er prekvalifisert vil komme på befaring i løpet av kort tid og konkrete forslag skal fremlegges i februar 2013. Kunstprosjektene vil bli avduket under KunstPause Svalbard 8.11.2013.

Kunstutvalget har bestått av Sigfrid Hernes (leder/kunstnerisk konsulent fra KORO – Kunst i offentlige rom); arkitekt Øyvind Lind (PW Arkitekter AS, Harstad); enhetsleder Galleri Svalbard Jan Martin Berg, brukerrepresentant (Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF) og
kulturhusleder Roger Zahl Ødegård, byggherre og sekretær, (Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF).


Pressekontakt
Sigfrid Hernes, kunstutvalgets leder og kunstneriske konsulent, KORO (Kunst i offentlige rom), e-post: sigf-her@online.no og telefon: 975 34 289

Tips en venn Skriv ut
Publisert 17. oktober 2012 av Roger Zahl Ødegård | Oppdatert 18. oktober 2012