Strandkanten i Longyearbyen vinterstid

Lokalsamfunnsplanen, aktiviteter 12. - 13. februar

12. og 13. februar stod arbeid med rullering av lokalsamfunnsplanen for Longyearbyen igjen på dagsorden. Rambøll var tilstede i Longyearbyen og det ble avholdt møter med referansegruppa, lokalstyret og administrativ koordineringsgruppe. Som grunnlag for prosessene lå beskrivelsen av fire scenarier for Longyearbyen 2040.

Tema i møtet med referansegruppa var innspill til scenariene, evaluering av satsingsområdene i eksisterende plan og ealuering av visjonen: Longyearbyen - unikt, trygt og skapende.

I lokalstyremøtet ble scenariene presentert og drøftet, og det kom innspill til justering av scenariebeskrivelsene.

Administrasjonens koordineringsgruppe jobbet med definisjon av "familiesamfunnet", innspill til formulering av visjonen og formulering av et nytt satsningsområde for organisasjonen.

Scenarier 2040 og referat fra alle møtene ligger under relaterte dokumenter.

AU skal i møte 26. februar behandle definisjon av familiesamfunnet, forslag til formulering av visjon og forslag til nye satsningsområder.

Neste arbeidsperiode blir 8. - 10. april. Da blir det folkemøte mandag 8. april der tema blir innspill til delmål i lokalsamfunnsplanen. 9. april skal AU og administrativ koordineringsgruppe ha en heldags work-shop over samme tema.

 

Tips en venn Skriv ut