Trafikksikkerhetsplan forside

Trafikksikkerhetsplan 2012-2015

Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015 ble vedtatt i lokalstyre 12. februar 2013.

Hovedmålet til trafikksikkerhetsplanen er at den skal bidra til at det forblir trygt og trivelig og bo og ferdes i Longyearbyen.

Planen har dessuten hatt fire delmål:

  • Skoleveiene skal være trygge
  • Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen
  • Vi skal ha gode ferdselsårer som leder skutertrafikken på klare og entydige merkede veier ut fra og inn i Longyearbyen
  • Det skal etableres et sammenhengende veinett for fotgjengere og syklister
Tips en venn Skriv ut