Svalbard Miljøvernfond

Tildeling fra Svalbards Miljøvernfond til Bydrift

Bydrift er tildelt 100 000,- til prosjekt gentle slope og 250 000,- til prosjekt søppelamnesti.

I styremøtet 25. april har Svalbards miljøvernfond tildelt 5 millioner kroner til 26 miljøvernprosjekt. 2 av disse prosjektene er i regi av Bydrift. Gentle slope er et forprosjekt for å se på muligheten for å heve permafrosten på nedsiden av veien på Isdammen. I første omgang ønsker Bydrift å teste effekten for et avgrenset område. Metode som er planlagt testet ut er å etablere en slak skråning (gentle slope) ved å fylle opp med masser slik at permafrosten kan heve seg og dermed fungere som tetting for lekkasjene som i dag er gjennom veien. Det vil kunne være en rimelig løsning på en tiltakende utfordring. Søppelamnesti gjelder levering av utrangerte kjøretøy og annet avfall til renovasjonsanlegget. Amnestiet skal vare i et begrenset tidsrom. Amnestiet er tenkt gjeldende for både fastboende privatpersoner og næringsliv med base i Longyearbyen. Bydrift setter stor pris på støtten fra Svalbards Miljøvernfond. Prosjektene vil bidra til å oppfylle mål i Bydrifts miljøpolitikk.

Tips en venn Skriv ut