Energiverket sett fra sjøsiden

Tilsagn om midler til renseanlegg

Næringslivets NOx-Fond bidrar med midler inntil 4 mill. kroner til rensing av NOx på energiverket.

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF planlegger nytt renseanlegg til energiverket. Beregnet reduksjon NOx er 77,5 tonn per år. I den anledning er det søkt om 4 mill. kroner i støtte til gjennomføring fra Næringslivets NOx-Fond.

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker. Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet.

Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn om inntil 4 mill. kroner ved bygging av nytt renseanlegg. Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF takker for støtten!

Tips en venn Skriv ut