Strategisk havneplan - forside

Strategisk havneplan vedtatt

Lokalstyret vedtok i møte den 11.2.2014 den strategiske havneplanen for Longyearbyen. Dette er et viktig verktøy for videre utvikling av havna som tilrettelegger for næringslivet i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre takker alle som har bidratt i prosessen frem til et godt gjennomarbeidet dokument.

Plandokumentet finner du under "Relaterte filer" i menyen på høyre side.

Tips en venn Skriv ut